Artikler 

Kvalitet og dokumentation - to sider af samme sag

Vi starter med en advarsel: Når det går op for dig, hvad denne artikel handler om, er der stor sandsynlighed for, at du falder fra. For det er endnu en artikel om kvalitet i socialt arbejde, nærmere bestemt den del af kvaliteten, der handler om dokumentation. Og straks er der en sandsynlighed for at bestemte ord og billeder dukker op i dit hoved: Besværligt, bureaukratisk, unødvendigt, kolde hænder, tid fra brugerne, djøf-vælde – eller ord og billeder, der ikke egner sig til at blive nævnt i en sober artikel.

Men hvis du ønsker at tage din faglighed seriøst, hvis du ønsker at udføre den bedst mulige indsats for de borgere, du arbejder med, så vil vi opfordre dig til alligevel at læse videre. Vi vil nemlig påstå og argumentere for, at kvalitet i socialfagligt arbejde og dokumentation er to snævert forbundne stør- relser, som gensidigt understøtter hinanden. Læs artiklen og giv os gerne et seriøst modspil, hvis ikke du er enig.

 

Læs hele artiklen fra tidsskriftet Social Udvikling. 

  • LinkedIn Social Icon

Evidentia

Snaremosevej 23 F,

7000 Fredericia

Mail: Info@evidentia.dk

CVR-nummer: 60786615

Evidentia - bliv bedre til at gøre godt!

Vi er en del af Blå Kors Danmark

Følg os på LinkedIn!

Built in Denmark 2018. All rights reserved.