top of page

Fokus på kerneopgaven

Hvis I ønsker at være en organisation, der virkelig gør en forskel for jeres målgruppe, er det vigtigt at fokusere på jeres kerneopgave.

 

Kerneopgaven er ikke det samme som jeres ydelser. Fokus på kerneopgaven gør, at I hele tiden er nysgerrige på jeres brugere, at I betragter jeres medarbejdere som hele mennesker og ikke kun som funktioner; kerneopgaven er fælles for alle medarbejdere, og fokus på kerneopgaven er med til at skabe innovation i hverdagen, fordi kerneopgaven jævnligt bliver ændret og der stilles nye krav.

Det lyder måske nemt, men vi falder alle I: Vi kan miste fornemmelsen af, hvad der vigtigt; nogle medarbejdere eller fagligheder tager styringen; dagligdagens drift eller økonomien bliver formål i sig selv, og vi glemmer hvorfor vi egentlig holder møder, udfører rutiner, laver dokumentation og så videre.

Evidentia kan bistå med at gennemføre udviklingsforløb, hvor I får sat (fornyet) fokus på jeres kerneopgave: Hvor I får kerneopgaven defineret så alle medarbejdergrupper kan identificere sig med den. I får spejlet alle aktiviteter i organisationen i, om de bidrager til løsning af kerneopgaven, eller om de i virkeligheden bare er spild af tid. Udviklingsforløbet kan eventuelt kombineres med en organisationsanalyse.

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

  • Udviklingsproces, Bo- og levestedet Horskær

  • Lederkursus for Foreningen af Kristne Friskoler

  • Kerneopgave, Hotel Hebron

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at have fokus på jeres kerneopgave?

bottom of page