top of page

Implementering af kvalitetsmodeller

Kommuner, ministerier, socialtilsynet, offentligheden og brugerorganisationer stiller krav om, at der er kvalitet i socialt arbejde. Det sociale arbejde skal gøre en forskel, der skal dokumenteres ”value for money”. Men hvis ikke man arbejder struktureret og systematisk med kvalitet, kan det være svært at vide, hvilken kvalitet man rent faktisk leverer. De gode hjerter er en nødvendig forudsætning, men det er ikke nok. Det er nødvendigt, at man løbende forholder sig til målgruppe, værdier, kompetencer, mål og resultater.

Derfor er det en god ide at anvende en kvalitetsmodel, der sikrer fast struktur og systematik i arbejdet med kvalitet. Der kan arbejdes med forskellige modeller afhængigt af behov og ønsker, eller I kan udvikle jeres egen. Det vigtige er, at den lever i hverdagen!

Evidentia har været med til at udvikle kvalitetsmodeller for sociale tilbud, ligesom vi har deltaget i anvendelsen af forskellige modeller. Evidentia arbejder som auditor for Bureau Veritas, der drifter certificeringsordningen for Foreningen Akkreditering Danmark, og for Rådgivning Danmarks akkrediteringsmodel. Jeres kvalitetsmodel behøver imidlertid ikke at være del af en større ordning, det vigtige er, at den giver mening og opfylder jeres behov.

Eksempler på tidligere opgaver i denne kategori:

  • Udvikling og drift af Blå Kors Danmarks egen kvalitetsmodel

  • Sparring på kvalitetsbeskrivelser for ConCura

  • Forberedelse til Socialtilsyn for Den Matrikelløse Døgninstitution

  • Forløb om faglighed, kvalitet og dokumentation på Blå Kors Pensionat Herning og Ungehuset

  • Bistand til kvalificering af processer i medfør af Socialtilsyn – Den Blå Sociale Café

  • Bistand til kvalitetsudvikling og arbejde med Socialtilsyn på Heragården

  • Auditoropgaver for Københavns Kommune

  • Oplæg om dokumentation og kvalitet på socialområdet i Københavns Kommune

  • Auditopgaver for Rådgivning Danmark

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med implementeringen af kvalitetsmodeller?

bottom of page