top of page

Projektudvikling

Vi bliver kun bedre, hvis der er nogen, der afprøver noget nyt. Uanset hvilket område vi arbejder i, så får vi ny viden og erfaring, vi gør os observationer og får ideer. Disse inspirerer til at gøre tingene endnu bedre, eller hjælpe flere mennesker. Det fordrer, at vi sætter nye projekter i gang.  Men det kan være svært at afse ressourcer, når vi i forvejen har svært ved at nå vores opgaver.

Udvikling af nye projekter kræver, at der er tid, ressourcer og kompetencer til at lave ideudvikling, indhente viden, foretage analyse og evaluering, drive processer, udarbejde oplæg og meget andet.  Og hvis der skal hentes finansiering, skal der udarbejdes ansøgninger. Hvis det lykkes at få ideen vedtaget og skaffe økonomiske midler, så skal projektet planlægges, implementeres, driftes og evalueres. Selvfølgelig er der stor forskel på projekters omfang – hvor krævende de forskellige opgaver er afhænger naturligvis af projektets størrelse og ambitionsniveau.

Evidentia tilbyder at varetage opgaverne omkring projektudvikling og projektstyring, eller dele af opgaverne - afhængigt af, hvad der ønskes.

Vi har tidligere lavet projektudvikling i bl.a. følgende opgaver:

  • Projektudvikling af familienetværk

  • Innovativt tilbud for udsatte, Køge Kommune

  • Bæredygtig social café, Københavns Kommune

  • Projektudvikling vedrørende unge hjemløse

  • Konceptudvikling af efterværns-app for socialt udsatte

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med projektudvikling?

bottom of page