top of page

Vi søger juniorkonsulent til tiltrædelse snarest muligt.

 

Evidentia løser mange typer konsulentopgaver…..udvikler og implementerer kvalitetsstyringssystemer, laver ledelses- og medarbejderseminarer, varetager mødeledelse, skriver projektbeskrivelser og pulje- og fondsansøgninger, gennemfører udviklingsprojekter, varetager projektledelse af IT- og organisationsudviklingsprojekter, gennemfører undersøgelser og evalueringer, og vi har ansvaret for en række faste undersøgelser/dataindsamlinger i vores moderorganisation.

 

Juniorkonsulentens opgave vil være at understøtte vores arbejde. Det gør du eksempelvis ved at oprette og styre undersøgelser i SurveyXact, trække statistik og gøre det præsentabelt og tilgængeligt i rapporter og powerpoints, udarbejde rapportudkast, udfordre os metodisk og indholdsmæssigt på udarbejdelse af evalueringsdesign og konkrete dataindsamlingsmetoder, indtaste udfyldte spørgeskemaer samt gennemføre og præsentere resultater af research.

 

Teknisk flair og kendskab til surveysystemer og excel er helt klart en fordel. Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner tæller også på plussiden, sammen med evne til overblik og systematik. Hvis du også tør udfordre os og bidrage med egne vinkler og perspektiver på opgaveløsningen, er det fantastisk!

 

Vi er fire samfundsvidenskabeligt uddannede fuldtidskonsulenter, som hovedsageligt arbejder rundt om i landet (Blå Kors Danmark har hovedkontor i Fredericia og administrationskontor i Silkeborg og institutioner i hele landet, og herudover arbejder vi for kunder i det ganske land) med udgangspunkt i vores respektive hjemmearbejdspladser.

 

Vi kan ikke tilbyde et kontorfællesskab med faste mødetider. Faktisk regner vi med, at du også overvejende arbejder hjemmefra, og vi mødes så ind imellem. Hvis du studerer eller bor i Odense er det en fordel, for så kan vi mødes dér. Det er afgørende, at du kan arbejde selvstændigt, og det er betydningsfuldt, at du kan bede om hjælp og sparring. Vi står til rådighed med fleksibel sparring pr mail og telefon eller online. Vi tilbyder spændende og studierelevante arbejdsopgaver og mulighed for fleksibilitet og selvstændighed i opgavevaretagelse og planlægning.

 

Vi kan ikke love et fast ugentligt timetal; det kan svinge fra uge til uge og fra måned til måned. Fordelt over året forventes det at være omkring 10-15 timer om ugen; nogle opgaver er mere hasteopgaver end andre, nogle er længerevarende og andre ”her og nu”, og vi bestræber os på i vid udstrækning at tage hensyn til studieaktiviteter.

 

 

 

Spørgsmål til Lone på lob@evidentia.dk eller Sven shm@evidentia.dk

 

Frist: fredag d. 26. marts 2021

Dato for samtaler: torsdag d. 8. april

Der søges via opslag på graduatelands portaler.

bottom of page