top of page

Bestyrelse

Skaber din bestyrelse værdi for organisationen?

 

Mange bestyrelser er nedsat alene, fordi love og regler kræver, at der er en bestyrelse. Det er en skam, og det er utilfredsstillende for alle parter. Især når det kunne være anderledes.

 

Vi kan hjælpe dig og din bestyrelse med at blive klædt bedre på til at varetage opgaverne. Og dermed sikre at bestyrelsen rent faktisk får værdi for organisationen.

 

​For at du kan få en værdiskabende bestyrelse, arbejder vi med:

 

 • Opgaver og snitflader

 • Medlemmernes kompetencer

 • Roller og ansvar

 • Samspil med ledelsen

 • Effektive bestyrelsesmøder

 • Fokus på omverden

 • Vision og strategi

 • Håndtering af risici

 • Relevant afrapportering

 

Dertil kommer, at vedtægter, forretningsordner og lignende skal være ajour og fungere som hensigtsmæssigt grundlag for bestyrelsens arbejde.

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

 • Bestyrelseskonference, Blå Kors Danmark

 • Bestyrelseskursus, Evangelisk Luthersk Netværk

 • Menighedsrådsproces, Sankt Hans Kirke Odense

 • Bestyrelsesseminarer Foreningen af Kristne Friskoler 

 

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Så er du velkommen til at ringe eller skrive en SMS til Jes på 20 14 41 77, så ringer han dig op snarest muligt.

Please reload

bottom of page