top of page

Konflikthåndtering i organisationen

En konflikt er en uoverensstemmelse, der fører til en spændt relation mellem to parter. Konfliktarbejde handler derfor om, at finde holdbare løsninger på konflikten og at arbejde med de menneskelige relationer.

Uløste konflikter er skyld i megen mistrivsel på arbejdspladser. Det er derfor farligt at stikke hovedet i busken og bare håbe på, at konflikter går over eller løser sig selv. En investering i en afdækning af indholdet af konflikten og en plan for at forbedre relationen kan være rigtig godt givet ud.

Evidentia tilbyder kurser i konflikthåndtering, men også konfliktcoaching og mediation. Det kan foregå mellem en leder og en medarbejder, mellem to medarbejdere eller i en medarbejdergruppe. Ligeledes gives redskaber til at forebygge en konfliktoptrapning i relationen medarbejder - bruger.

Vi har også erfaring i forløb, hvor der er konflikt mellem bestyrelse og leder.

 

Eksempel på en tidligere opgave i denne kategori:

  • Konflikthåndtering på sociale institutioner og skoler

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med konflikthåndtering?

bottom of page