Arne Valbjørn Skov

Arne er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har en omfattende erfaring med ældreområdet, idet han gennem mange år har været leder af plejecenter, kommunal hjemmepleje, samt myndighedschef med ansvar for visitation til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, plejeboliger, hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, boligændringer, handicapbil, samt tilsyn med plejeboliger.