Birgit Blum Andresen

Birgit er uddannet auditor i regi af Akkreditering Danmark/Dansk Standard og har herigennem mange års erfaring med tilsyn særligt inden for socialpædagogiske ydelser og rådgivningsydelser. Birgit har endvidere omfattende ledererfaring på det socialpædagogiske område og vil i forbindelse med tilsyn bidrage til tilsyn med dag- og beskæftigelsestilbud.