Hanne Thomsen

Hanne har en omfattende ledererfaringen inden for ældreområdet og den primære sundhedssektor, idet hun i sin tid som leder af Diakonissestiftelsen bl.a. har haft det overordnede ansvar for to plejecentre, en private hjemmepleje, hospice og udgående hospicefunktion mv.