Kvalitet i hverdagens dokumentation

Med de seneste års opmærksomhed på Det Nye Socialtilsyn, er vi blevet præsenteret for en bestemt model for, hvad der medvirker til at udvikle og fastholde kvalitet på enhederne. Men der er en risiko for, at kvalitetsarbejde kan komme til at handle om at få en god score i sin tilsynsrapport. Kvalitetsarbejde er dog meget mere end det!

Det afgørende for at sikre en fortsat kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er at finde måder, hvorpå enhedens leder og medarbejdere løbende kan reflektere over egen praksis. Dette kan ske på personalemøder, ved overlap, i anvendte registreringssystemer m.v. Ideelt set skal der ikke opfindes nye systemer og fora, men det skal sikres, at der sættes ord på det, der opleves af hver enkelt medarbejder i hverdagen.

Vi hjælper jer med at drøfte, beskrive og arbejde med de ting i jeres institution eller organisation, som bærer kvaliteten i arbejdet med borgerne. Vi lægger op til, at man arbejder med temaerne både i kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsperspektiv.

Bistand til dokumentationsarbejde

Vi arbejder i enkle arbejdsprocesser omkring konkrete cases og med anvendelse af simple arbejdsredskaber som Den Logiske Model og Forandringsteori, når vi sætter fouks på at formulere og konkretisere præcise målsætninger for de borgere, I har med at gøre, og knytte de målsætninger til de aktiviteter og faglige indsatser, I leverer.

Dokumentation knytter sig naturligt til målsætninger, aktiviteter og resultater. Des mere præcist dét er formuleret, jo enklere er det at afgøre, hvad der skal dokumenteres. Vi hjælper med at præcisere, hvad der skal dokumenteres og til hvilket formål. Vi kigger sammen med jer på, hvor og hvordan I bedst dokumenterer. I den forbindelse snakker vi handleplaner og udviklingsplaner, brug af standardiserede redskaber som VUM og CIS, anvendelse af IT-systemer m.v.

Vi gør gerne meget ud af at snakke med jer om, hvordan dokumentation kan anvendes i dagligdagen, til at styrke det faglige arbejde og til en mere overordnet refleksion om sammenhængen mellem målgruppe, ydelser, faglighed og resultater. Dette sidste kan man også læse mere på gratis-hjemmesiden www.videntilhandling.dk.

 

Evidentia hjælper dygtige fagfolk med at sætte ord på og dokumentere, hvorfor og hvornår de lykkes bedst med deres arbejde med brugerne – og skabe læring og faglig udvikling på baggrund af dette.

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

  • Fagligt udviklingsforløb på Bo- og levestedet Horskær

  • Temadag om kvalitet i socialt arbejde for LOS Region Nord

  • Personaledage/medarbejderseminarer på væresteder i Blå Kors Danmark

  • Implementering af nye IT-systemer, herunder udarbejdelse af opholdsplanskabelon og dokumentationsredskaber til Bosted

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at få mere kvalitet i hverdagen?

  • LinkedIn Social Icon

Evidentia

Snaremosevej 23 F,

7000 Fredericia

Mail: Info@evidentia.dk

CVR-nummer: 60786615

Evidentia - bliv bedre til at gøre godt!

Vi er en del af Blå Kors Danmark

Følg os på LinkedIn!

Built in Denmark 2018. All rights reserved.