top of page

Kvalitetsbeskrivelser

Vi hjælper jer med at drøfte, beskrive og arbejde med de ting i jeres institution eller organisation, som bærer kvaliteten i arbejdet med borgerne.

Med de seneste års opmærksomhed på certificering, og ikke mindst Det Nye Socialtilsyn, er vi blevet præsenteret for forskellige modeller for, hvad der medvirker til at udvikle og fastholde kvalitet på institutionerne.

Kvalitetsmodellerne peger meget relevant på, at det er vigtigt for ledelse og medarbejdere at have styr på forhold som eksempelvis:

  • Faglige metoder og redskaber i arbejdet, tilpasset målgruppen og de konkrete ydelser, man leverer

  • Holdning til, og praksis omkring, inddragelse af borgerne i deres eget forløb og i tilbuddet i øvrigt

  • Holdning til, og indsatser for, at understøtte selvstændighed, uddannelse og tilknytning til beskæftigelse

  • Medarbejderes kompetencer og udvikling heraf

  • Fokus på resultatdokumentation, og anvendelse heraf, i det brugerrettede arbejde og i udvikling af fagligheden på institutionen

  • Arbejdsmiljø

  • Ledelse og strategi på kort og på længere sigt

Vi lægger op til, at man arbejder med temaerne både i kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsperspektiver.

Vi tilbyder konsulentbistand i forskellig form til at understøtte institutionens arbejde med kvalitetsmodellerne. Det kan være som ledersparring, temadrøftelser i medarbejdergrupper eller hjælp til en skriveproces.

Eksempler på tidligere opgaver i denne kategori:

  • Udarbejdelse af fagligt grundlag for Blå Kors Danmark

  • Konceptbeskrivelse for Bølgebryderen/Bølgegården/Ungehuset

  • Kvalitetsbeskrivelse for Familiecenteret Lille Nørremark

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med kvalitetsbeskrivelser?

bottom of page