top of page

Læringsorienteret evaluering

Udviklingstiltag og –projekter i større eller mindre stil er en del af mange organisationers hverdag. Og de kan være meget nyttige for organisationen. Fordi de skaber værdi for brugerne (eller andre) og fordi de kan give nyttig viden om, hvad der virker for hvem under hvilke betingelser.

Det sidste forudsætter, at man evaluerer indsatsen.

Evaluering er ofte et krav til projekter, som får støtte af eksterne bevillingsgivere. Men evaluering bør efter vores opfattelse tilrettelægges på en sådan måde, at det er meningsfuldt og nyttigt for organisationen, uanset om det foregår for at imødekomme eksterne krav eller ej. 

Evalueringsarbejdet bør starte, når projektet starter. Derigennem får man mulighed for at lære og korrigere undervejs i forløbet.

Evalueringsarbejdet indeholder en række sammenhængende elementer, som beskrives i et evalueringsdesign og en plan. Man skal således tage stilling til evalueringens formål og genstand, formulere centrale spørgsmål og værdier, indkredse datakilder og kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder velegnede til formålet samt gøre sig overvejelser om, hvordan ny viden løbende omsættes til revidere mål og indsatser i projektet.

I Evidentia hjælper vi gerne med at designe læringsorienteret evaluering. Vi kan også udføre dele af eller hele evalueringsarbejdet eller være sparringspartner på jeres egen evaluering. 

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

  • Evaluering af forsøgslovgivning, Kirkeministeriet

  • Evaluering og udvikling af Ungdomskirken Århus

  • Workshop om resultatmåling i frivilligt socialt arbejde på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Decemberkonference

  • Temamøde om resultatmåling i frivilligt socialt arbejde for Depressionsforeningens advisory board

  • Temadag om resultatmåling af frivilligt socialt arbejde for Region Sjælland

  • Undersøgelse vedrørende unge på væresteder, for Kirkens Korshær, KFUMs Sociale Arbejde og Blå Kors Danmark

  • Evaluering af projekter og indsatser i Blå Kors Danmark, eksempelvis Barnets Blå Hus, Psykiatriprojekt, Peer-to-peer-projekt

  • Projektledelsesbistand til udviklingsprojekter i Blå Kors Danmark, blandt andet Peer-to-peer-projekt

  • Undersøgelser om menigheders og kirkers diakonale arbejde, for Blå Kors Danmark

Er du interesseret i at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med læringsorienteret evaluering?

bottom of page