Medarbejdere der passer til jer

En organisation, som er ”fit” er blandt andet kendetegnet ved, at medarbejdere – ledelse, lønnede og frivillige medarbejdere – besidder og anvender de kompetencer, som til enhver tid er nødvendige for at løse kerneopgaven. Kompetenceudviklingsplanen giver retning og overblik.

Den rigtige person i det rigtige job er altafgørende. Vi er certificeret til at anvende Big Five samt Thomas PPA (DISC), GIA (Intelligens), HPTI (Lederskabspotentiale) og TEIQ (Emotionel kompetence), og kan i rekruttering derfor hjælpe dig med at finde det gode match, som stillingen kræver.

Please reload

Teamsamarbejde handler om at vide, hvad man selv er og kan, for at kunne spille godt sammen med andre, og spille de andre i teamet gode. På den måde kan man i fællesskab arbejde målrettet og effektivt på at opnå et fælles mål.

Forberedelsesfasen i et rekrutteringsforløb anser vi som værende meget vigtigt. Vi bistår som proceskonsulenter, så vi kan hjælpe dig med udfærdigelse af stillings- og personbeskrivelser, så du ender med at udvælge den rigtige kandidat til den enkelte stilling. 

Please reload

  • LinkedIn Social Icon

Evidentia

Snaremosevej 23 F,

7000 Fredericia

Mail: Info@evidentia.dk

CVR-nummer: 60786615

Evidentia - bliv bedre til at gøre godt!

Vi er en del af Blå Kors Danmark

Følg os på LinkedIn!

Built in Denmark 2018. All rights reserved.