Navnet Evidentia

Evidentia betyder det, der i en ytring skaber følelsen af virkeliggørelse. Det gør det muligt for modtageren at danne sig et billede af, hvad der bliver talt om, hvilket er vigtigt for forståelsen.

Evidentia er et begreb omgivet af en vis forvirring. I klassisk retorik indførtes det af Cicero i hans Academica (45 f.Kr.) som oversættelse af det græske enárgeia (af argós, skinnende, hvid). Det er den kvalitet en beskrivelse har når den er klar og præcis – men også når den er levende og lader os ”se tingene for vore øjne”.

Vi genkender ordet i det engelske ’evidence’ - bevis. Der er dog ikke tale om en logisk, men en retorisk bevisform: det man kan se for sig, tror man på. En klar og præcis beskrivelse som vi kan se for vores indre.

Evidentia er et eksempel på et retorisk virkemiddel som journalister faktisk anvender meget – og øjensynligt mere og mere. Evidentia er den levende beskrivelse af konkrete situationer. Retorikerne kalder virkemidlet – der er så grundlæggende at det næppe kan kaldes for en figur – for evidentia. De fleste journalister vil kende det gode råd ”don’t tell it, show it”. Og det er netop dét vi organisationskonsulenter i evidentia går ud på.

Evidentia kommer af 'videre' - at se. Denne dobbelthed påpeger retoriklæreren Quintilian i sin Institutio oratoria (ca. 90 e.Kr.). Her skriver han at ”evidentia, eller som nogle kalder det, representatio, er noget andet end blot og bar klarhed (perspicuitas), for perspicuitas er blot at være synlig, men evidentia er at vise sig frem”. Quintilian opfordrer eksempelvis en advokat i en drabssag til at fremmane ”drabsmanden der springer frem, ofret der skriger og beder om skånsel” osv. for at følelserne skal ”opvækkes på samme måde som hvis vi overværede tingene selv”.

 

Altså: Vil man skrive lysende klart, så læserne indser – eller levende, så de ser? Det valg skal retorikere og andre professionelle skribenter ofte træffe, og derfor bør de beherske begge færdigheder.

Evidentia kan transportere os til fiktive scener og ukendte lommer af virkeligheden. Derfor har advokater siden oldtiden og frem brugt evidentia som bevidst retorisk strategi. Men tænk eksempelvis også på undercover-journalisten Günter Wallraffs reportager, der sætter læseren ned midt i den fornedrende behandling af arbejdere på tyske virksomheder. Her udløser evidentia hele årsagskæden:

 

Sansning – forståelse – følelse – engagement.”

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, med at blive bedre til at gøre godt? 

 

Tag et kig på vores ydelser, og se hvordan vi kan hjælpe dig. Du kan også kontakte os nu til en uforpligtende samtale - vi sidder klar til at lytte til dine behov. 

 

 

Kilder:

Bl.a. hentet fra artikel af professor i retorik ved Kbh. Universitet, Christian Kock. Bragt i RetorikMagasinet 76/2010, side 16-17.

Ligeledes inspireret af Wikipedia.

  • LinkedIn Social Icon

Evidentia

Snaremosevej 23 F,

7000 Fredericia

Mail: Info@evidentia.dk

CVR-nummer: 60786615

Evidentia - bliv bedre til at gøre godt!

Vi er en del af Blå Kors Danmark

Følg os på LinkedIn!

Built in Denmark 2018. All rights reserved.