top of page

Organisationsanalyse

Ledelsen skal have fokus på mange områder: Strategi, drift, personale, eksternt samarbejde, kunder og brugere. Det er umuligt at fokusere på det hele samtidigt, derfor er det vigtigt at vide, hvor fokus skal lægges lige nu.

Ledelse kan opleves som noget af et paradoks: Der skal sikres udvikling, samtidig skal der være stabilitet. Der skal være tryghed, samtidig skal der afprøves nyt og skabes forandring. Det skal lægges strategier, samtidig skal der høstes læring fra fortiden. Der skal være ”helikopteroverblik” samtidig med at man skal vide, hvad der foregår på jorden.

Ledelsens fokus skal være dynamisk, det skal kunne skifte afhængig af behov. Derfor er det vigtigt at have gode redskaber, der kan støtte ledelsen i prioritering af fokusområder.

Evidentia har udviklet en metode til at analysere, hvor der er særligt behov for at arbejde med jeres organisation for at løse kerneopgaven bedst muligt. Analysen kan danne afsæt for en målrettet udvikling af jeres organisation, eller den kan anvendes regelmæssigt til at ”tage temperaturen” for at prioritere fokusområder.

 

Analysen kan blandt andet anvendes til at sætte fokus på følgende spørgsmål:

  • Har I designet jeres organisation, så den fungerer optimalt?

  • Har I de rigtige procedurer, forretningsgange og kommunikationsveje, og svarer ressourceindsatsen til værdien af dem?

  • Har I de rette medarbejdere med de rette kompetencer, og fungerer samspillet mellem dem optimalt, så det bliver til gavn for jeres målgruppe?

  • Får I prioriteret den strategiske ledelse, så der skabes tilstrækkelig udvikling, eller har driften det med at fylde det hele?

  • Får I inddraget brugere og medarbejdere, så det bliver brugernes behov der sætte dagsordenen og så medarbejdernes kompetencer bliver udnyttet til gavn for alle parter?

  • Er der trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne?

Et eksempel på en af vores tidligere opgaver i denne kategori:

  •  Faglig udviklingsproces Bo- og levestedet Horskær

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med en organisationsanalyse?

bottom of page