top of page

Organisering og kultur

Kultur i organisationer handler blandt andet om værdier og holdninger i arbejdet med kerneopgaven. Det kan for eksempel være værdier om ansvarlighed i opgaveløsningen, tillid, respekt, samarbejde og tværfaglighed.

 

Værdierne har stor betydning for måden, hvorpå kerneopgaven løses. Fordi værdierne kommer direkte til udtryk i måden man som medarbejdere – lønnede og eventuelle frivillige – spiller sammen på og spiller sammen med brugerne på. Arbejder man eksempelvis reelt tværfagligt og respekt for hinandens kompetencer, eller er der mere konkurrence mellem de forskellige positioner? Er der ansvarlighed i opgaveløsningen, eller er det muligt – og måske endda næsten tilladt – at springe over ”hvor gærdet er lavest” og lade ”de andre” om at løse de sværeste eller kedeligste opgaver? Er der nysgerrighed og respekt mellem de forskellige faggruppers bidrag til opgaveløsningen, eller fremstår ”nogen” reelt som bedre end andre og vigtigere end andre?

 

Som leder (og bestyrelse og medarbejder) kan man arbejde med forskellige kulturudviklende og kulturunderstøttende tiltag. Organiseringen på arbejdspladsen og de processer man vedligeholder er væsentlige. Hvordan organiserer man eksempelvis teams? Er de fagopdelte? Tværfaglige? Funktionsopdelte? Og hvorfor – hvad er det for værdier og adfærd man ønsker at fremme? Og hvordan designer man mødestrukturen – typer, hyppighed, deltagere, forberedelse – i forhold til kerneopgaven?

 

Den enkelte medarbejder er afgørende for kulturen i en organisation. Det kan derfor være en god idé at have fokus på, hvordan den enkelte bidrager, fremmer eller hæmmer en bestemt kultur i organisationen. Det kan man arbejde med eksempelvis gennem personprofilanalyser, MU-samtaler eller ledersparring og coaching.

 

Det er også en god idé at kigge på de fysiske rammer, stedets måde at fejre traditioner eller måden hvorpå man tilrettelægger dagsprogrammet. Kultur og dermed værdier og holdninger kommer til udtryk i mange, små og store, konkrete ting til hverdag og fest. Og de kan påvirkes.

 

I Evidentia kan vi hjælpe jer med at undersøge jeres kultur og sætte mål og lægge planer for udvikling af den ønskede kultur.

Eksempel på en tidligere opgave i denne kategori:

  • Forankring af en recoveryorienteret tilgang i Blå Kors Danmark

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres organisering og kultur?

bottom of page