top of page

Plan for kompetenceudvikling

En organisation, som er ”fit” er blandt andet kendetegnet ved, at medarbejdere – ledelse, lønnede og frivillige medarbejdere – besidder og anvender de kompetencer, som til enhver tid er nødvendige for at løse kerneopgaven.

Det er derfor af stor betydning for kvaliteten i arbejdet, at den strategisk agerende ledelse konstant holder øje med, om der er de nødvendige kompetencer og om de eksisterende kompetencer udvikles til at tilsvare fremtidens behov. 

At udarbejde og som minimum årligt - eksempelvis i forbindelse med strategi-revision og MU-samtaler - vedligeholde en kompetenceudviklingsplan kan være en god hjælp.

En kompetenceudviklingsplan sammenstiller og give overblik over:

 • Hvad kendetegner vores aktuelle målgruppe og hvilke behov har de

 • Hvad kendetegner vores aktuelle faglige indsats (metoder, opgaver)

 • Hvilke kompetencer, faglige og personlige, besidder vores aktuelle medarbejdergruppe

 • I hvilken udstrækning får vi aktuelt anvendt de tilstedeværende kompetencer

 • Hvordan ser fremtidens målgruppe og faglighed ud

 • I hvilken udstrækning er vi parate til fremtidens målgruppe og faglighed

 • Hvilke kompetenceudviklingsbehov er der – fagligt og personligt

Og planen kan på den baggrund indeholde konkrete planer for:

 • Hvem vil indenfor den kommende periode tilegne sig og/eller træne særlige kompetencer

 • Hvordan skal det ske; kursus ude af huset, kursus for alle/nogle, in house, forsøgsprojekt, andet

 • Hvordan vil vi sikre os, at kompetencerne kommer i anvendelse og bliver spredt til flere

 

I Evidentia giver vi gerne indspark til jeres kompetenceudviklingsplan, alt fra at udarbejde en skabelon til at bistå med den strategiske analyse og udarbejdelse af handleplan. 

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

 • Rekrutteringsopgaver for Blå Kors Danmark

 • Personprofilanalyser og teamudvikling for enheder i Blå Kors Danmark

 

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med kompetenceudvikling?

bottom of page