top of page

Projektbeskrivelser

Vi har nok alle hørt om det og mødt det. Mødt det engagerede menneske -  på den sociale institution, i hjemmeplejen, i Jobcentrets forkontor eller på botilbuddet for hjemløse – som er ved at boble over af idéer om, at ”det burde vi kunne gøre bedre” og ”hvis vi bare lige…”. Det er fantastisk berigende for en organisation at have det engagement og den idé-rigdom. Yderligere berigende er det, hvis det også ind imellem omsættes til handling.

Vejen fra idé til handling kan gå gennem en projektbeskrivelse. En systematisk og målrettet beskrivelse af en idé og et projekt indebærer blandt andet, at målene for projektet er præcise, og at sammenhængen mellem aktiviteter og mål er gennemskuelig, at man har tænkt organiseringen af projektet og gerne har konkrete bud på, hvordan indsatsen kan videreføres og forankres, når den særlige projektperiode, eventuelt med ekstern finansiering, ophører.

Et velbeskrevet projekt er samtidig langt enklere at sætte i værk, når det indeholder en overskuelig plan og velbeskrevne succeskriterier.

Hos Evidentia kan man erhverve konsulentbistand til egen afklaring og præcisering af projektidéer, ligesom man kan købe konkret skrivebistand. I Evidentia er vi gode til at omsætte det talte ord og den engagerede fagpersons tanker til en skriftlig beskrivelse og plan.

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

  • Idræt som en del af en recoveryprocess, Herning Pensionat

  • Nytænkning af varmestuer, Herning Kommune

  • Innovativt tilbud for udsatte, Køge Kommune

  • Bæredygtig social café, Københavns Kommune

  • Projektudvikling vedrørende unge hjemløse

  • Konceptudvikling af efterværnsapp for socialt udsatte

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med projektbeskrivelser?

bottom of page