Projektudvikling og fondsansøgninger

Kender I til, at man overvejer at undlade at igangsætte større udviklingsopgaver, fordi det kræver mange ressourcer? Organisationskonsulenterne i evidentia bistår med ideudvikling, interessentanalyser, projektbeskrivelser og hvad der ellers skal til for at nå i mål.

Mange sociale institutioner og organisationer generelt afprøver nye tiltag og laver enten metodeudvikling eller tilbud til brugere, som man gerne vil have finansieret uden for det almindelige driftsbudget. Ansøgninger til offentlige puljer eller private fonde kan være en vej.

Please reload

Det kan være en udfordring, måske ligefrem en barriere for udvikling, hvis man oplever det vanskeligt at omsætte en idé om at prøve noget nyt til praktisk handling. En proces, hvor faglighedens idéer omsættes til en konkret projektbeskrivelse kan være en løsning.

Hvordan sikrer vi, at mennesker med behov for social service også får den rette, relevante og virksomme hjælp? På det socialministerielle, det beskæftigelsesministerielle og det sundhedsministerielle område bydes en række ansøgningspuljer ud, som giver både kommunale og private aktører fra civilsamfundet mulighed for at være med til at udvikle den sociale indsats.  

Please reload

  • LinkedIn Social Icon

Evidentia

Snaremosevej 23 F,

7000 Fredericia

Mail: Info@evidentia.dk

CVR-nummer: 60786615

Evidentia - bliv bedre til at gøre godt!

Vi er en del af Blå Kors Danmark

Følg os på LinkedIn!

Built in Denmark 2018. All rights reserved.