top of page

Teamudvikling

 

Vi tilbyder seminarer og længerervarende processer, som har fokus på at udvikle eller videreudvikle såvel nyetablerede som vel-etablerede teams.

Teamsamarbejde handler blandt andet om at vide hvad man selv er og kan – for at kunne spille godt sammen med andre, og være med til at spille de andre i teamet gode, så man i fællesskab kan arbejde målrettet og effektivt på at nå teamets mål.

Arbejde med teamsamarbejde og -udvikling kan omfatte input og inspiration om hvad team er, konkret arbejde med personprofiler, etablering af spilleregler og målsætninger for teamet, afklaring af teamroller og aftaler om ledelse i og af teams.

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

  • Teamudvikling på baggrund af personprofilanalyser på Blå Kors hjemmet Hobro

  • Teamudvikling på baggrund af personprofilanalyser på Blå Kors værestedet Madam Blå

  • Udnyttelse af medarbejderkompetencer, Blå Kors Rold Skov

  • Teamudvikling, Køkkenet på LMH

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med teamudvikling?

bottom of page