Tilgang

Vi udfordrer konventionelle rammer og forståelser ved at stille kritiske spørgsmål, og ved at hente inspiration på tværs af traditionelle skel mellem sektorer.

Vi arbejder læringsbaseret, hvilket betyder, at alle aktiviteter skal være meningsfulde for de involverede og skal give anledning til refleksion, undren og læring.

Alle aktiviteter skal i sidste ende være til gavn for brugere eller medarbejdere

Vi tillægger praksisbaseret evidens ligeså stor vægt som evidensbaseret praksis, og vi lægger lige så stor vægt på det, der giver mening for medarbejdere, som på det, der er forskningsmæssigt anerkendt.

Vi medvirker til vidensdeling, åbenhed og gennemsigtighed, så mest mulig viden og inspiration kan blive flest mulige til gavn.

Vi stiller os aldrig helt tilfredse med, at nu er det godt nok. Vi ønsker konstant at være nysgerrige og søgende på det, der kan gøre tilværelsen bedre for mennesker.

Vi laver ikke dokumentation for dokumentationens skyld – det skal have et meningsfuldt formål og indhold.

Vi bygger vores relationer, samarbejder og løsninger på lige dele faglig indsigt, praktisk forståelse – og alle deltageres engagement.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan vi som organisationskonsulenter kan hjælpe dig, med at blive bedre til at gøre godt? 

 

Tag et kig på vores ydelser, og se hvordan vi kan hjælpe dig. Du kan også kontakte os nu til en uforpligtende samtale - vi sidder klar til at lytte til dine behov. 

 

  • LinkedIn Social Icon

Evidentia

Snaremosevej 23 F,

7000 Fredericia

Mail: Info@evidentia.dk

CVR-nummer: 60786615

Evidentia - bliv bedre til at gøre godt!

Vi er en del af Blå Kors Danmark

Følg os på LinkedIn!

Built in Denmark 2018. All rights reserved.