Udarbejdelse af fondsansøgninger

Der findes et nærmest uoverskueligt stort antal private fonde og legater, som giver støtte til socialt arbejde af forskellig art. Fondene adskiller sig fra hinanden blandt andet:

  • I størrelse (beløbsstørrelser/uddelingsbeløb)

  • Geografi (nogle er landsdækkende, andre helt lokale)

  • Fokus (hvilke temaer og fagområder der gives til)

  • Formål (om der gives til udvikling, til konkrete aktiviteter med brugere, til evaluering, til forskning)  

  • Formkrav til ansøgning og bevillingsadministration

 

Arbejdet med ansøgninger til private fonde består af flere del-elementer, herunder:

  • Beskrivelse af en projektidé

  • Afsøgning af mulige fonde

  • Kontakt med fonden som en måde at for-undersøge idéens muligheder for at opnå støtte

  • Bevillingsadministration

  • Evaluering

 

I Evidentia hjælper vi gerne med ansøgninger til fonde. Vi er særligt skarpe til at lave projektbeskrivelser, til bevillingsadministration og til evaluering.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at udarbejde fondsansøgninger?