top of page

Udarbejdelse og administration af puljeansøgninger

Der er i den offentlige serviceproduktion i disse år naturligt fokus på at afprøve nye idéer og måder at skabe god kvalitet for brugerne på. Der har været talt meget om at bruge evidensbaserede metoder. Og på det seneste er vi begyndt at tale om lovende praksis, et begreb som dækker over, at vi ikke altid ved præcist, men meget gerne vil undersøge, om en metode eller indsatstype virker overfor en given målgruppe.

Med en række puljer byder de danske ministerier, med det socialministerielle, det sundhedsministerielle og det beskæftigelsesministerielle område i spidsen, en række puljer ud, som giver offentlige og private aktører mulighed for at være med til at udvikle den sociale indsats. Det gælder ikke mindst foreninger eller organisationer, hvor frivillige bidrager til indsatsen.

 

Arbejdet med bevillinger fra offentlige puljer består af flere del-elementer, herunder

  • Overblik over og vurdering af forskellige offentlige puljer

  • Beskrivelse af en projektidé i forhold til puljens krav

  • Bevillingsadministration, herunder løbende afrapporteringer, eventuel deltagelse i tværgående aktiviteter, regnskabsaflæggelse

  • Evaluering

 

I Evidentia hjælper vi gerne med ansøgninger til og administration af bevillinger fra offentlige puljer. 

Eksempel på en tidligere opgave inden for denne kategori:

 

  • Udarbejdelse af projektbeskrivelser og puljeansøgninger med enheder i Blå Kors Danmark, primært inden for frivilligeområdet, sundhedsfremme- og satspuljemidler

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres puljeansøgninger?

bottom of page