Udvikling af jeres organisation

Ledelsen skal have fokus på mange områder: Strategi, drift, personale, eksternt samarbejde, kunder, brugere, organisationsudvikling. Det er umuligt at fokusere på det hele samtidigt, derfor er det vigtigt at vide, hvor fokus skal lægges lige nu.

Kultur i organisationer handler blandt andet om værdier og holdninger i arbejdet med kerneopgaven. Og selvom der måske virker lidt uhåndgribeligt, så har man som leder flere muligheder for at fremme en ønsket kultur.

Please reload

Kerneopgaven udtrykker den værdi, I gør for jeres brugere. Hvorvidt I fokuserer på kerneopgaven eller på ydelser gør en kæmpe forskel på, om I opfylder jeres formål. Kerneopgaven skaber innovation, engagement og sammenhæng.

”Hvis du ikke véd, hvor du skal  hen, er det lige meget hvilken vej du vælger”. En vision for arbejdet og en fastlagt strategi for, hvordan du bevæger dig i retning af visionen, er afgørende for kerneopgaven. Vi kan bestå som proceskonsulenter og yde støtte til implementering af jeres vision og strategi. 

Please reload

  • LinkedIn Social Icon

Evidentia

Snaremosevej 23 F,

7000 Fredericia

Mail: Info@evidentia.dk

CVR-nummer: 60786615

Evidentia - bliv bedre til at gøre godt!

Vi er en del af Blå Kors Danmark

Følg os på LinkedIn!

Built in Denmark 2018. All rights reserved.