top of page

Udvikling af ledelse

Som leder kan man nogle gange opleve, at tingene går i hårknude. Mulige veje ud af en situation kan synes borte. Her kan det være en idé at få hjælp fra en sparringspartner, der kan hjælpe med at finde nye veje at betræde. Vi har stor erfaring med at stå ved siden af ledere og ledergrupper og i en løbende dialog skabe en ny orientering og veje til udvikling.

Konkrete ledelsesredskaber kan læres og udvikles. Det kan være emner som arbejder med:

  • Strategisk ledelse

  • Situationsbestemt ledelse

  • Paradoksledelse

  • Ledelse af frivillige

  • ... og mange flere 

 

Evidentia har erfaring med at tilrettelægge målrettede lederkurser ind i organisationer. Vi ser på organisationens behov for at skære temaerne til, så de passer til behovene.

Vi tilbyder endvidere coaching og sparring til ledere og ledergrupper.

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

  • Lederkurser, Foreningen af Kristne Friskoler

  • Ledersparring, LMH

  • Sparring af ledere, Blå Kors Danmark

  • Ledersparring, Exit

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle din ledelse?

bottom of page