top of page

Værdiskabende bestyrelser

Der eksisterer mange bestyrelser, som er nedsat alene fordi love og regler kræver, at der er en bestyrelse. Det er en skam, og det er utilfredsstillende for alle parter, især når det kunne være anderledes. Socialtilsynet er begyndt at sætte fokus på, om der sidder velfungerende bestyrelser i private sociale tilbud.

At være en god og værdiskabende bestyrelse handler om mange ting:

 

 • Bestyrelsens opgaver

 • Medlemmernes kompetencer

 • Samspil mellem bestyrelse og ledelse

 • Effektive bestyrelsesmøder

 • Fokus på omverdenen

 • Vision og strategi

 • Håndtering af risici

 • Relevant afrapportering

 • Bestyrelsesformandens rolle og styring, og så videre

 

Dertil kommer, at vedtægter, forretningsordner og lignende skal være ajour og fungere som hensigtsmæssigt grundlag for bestyrelsens arbejde.

Evidentia tilbyder workshops, kurser og udviklingsforløb der klæder bestyrelser bedre på til at varetage deres opgave, og som bidrager til at sikre, at bestyrelsen rent faktisk får værdi for organisationen.

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

 • Bestyrelseskursus, LMH og Børkop Højskole

 • Bestyrelseskonference, Blå Kors Danmark

 • Bestyrelseskursus, Danmission

 • Bestyrelseskursus, Evangelisk Luthersk Netværk

 • Menighedsrådsproces, Sankt Hans Kirke Odense

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe en værdiskabende bestyrelse?

bottom of page