top of page

Vision og strategi

“Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, er det lige meget, hvilken vej du vælger!” Men hvis du på den anden side har noget, du ønsker at opnå, vil der være bestemte veje, der er mere oplagte end andre.

Vi oplever, at målrettethed i arbejdet er med til at styrke den fælles faglighed og sikre den bedst mulige indsats i forhold til brugerne. Derfor er det vigtigt, at der for den enkelte arbejdsplads eller den enkelte aktivitet er formuleret en retning: En overordnet vision og en underliggende strategi, der fører enheden i retning af den fælles drøm.

Evidentias medarbejdere har mange års erfaring med at arbejde med strategier og målsætninger. Om det er for en hel kommune, for en institution eller for et menighedsråd, så har vi prøvet det.

Vi lægger vægt på en klar og tydelig proces med inddragelse af centrale aktører. Vi lægger vægt på, at processen munder ud i noget, der helt konkret kan bruges til at arbejde videre ud fra. Og vi lægger vægt på, at ledere og medarbejdere oplever et stort ejerskab for den formulerede retning.

Vi bruger forskellige pædagogiske metoder – fra det traditionelle fremtidsværksted over cafémetoden til open space, kortspil eller andet.

Evidentia yder bistand til formulering af strategier, visioner og målsætninger, hvad enten det er for en hel organisation eller for et mere afgrænset indsatsområde.

Eksempler på vores tidligere opgaver i denne kategori:

  • Strategiseminar for Vestfyns Handelsgymnasium

  • Kursusrække for TR og AMIR i DSR om strategisk indflydelse

  • Værdiafklaring for Horne og Svanninge Skole

  • Strategiudvikling i værestedssektoren på væresteder i Blå Kors Danmark

  • Bistand til implementering af recoverytilgang i Blå Kors Danmark

  • Visionsseminarer for en række menighedsråd

 

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres vision og mission?

bottom of page