top of page

Publikationer

 

 • Læring af corona-tiden - i et recoveryperspektiv. Artikel af Lone Bang-Møller publiceret i Socialt Lederforums blad Social Udvikling, marts 2022
   

 • 2020: SAMBO-evaluering. Evaluering af projekt på Blå Kors Pensionat i Taastrup, hvor borgere flytter i bofællesskab efter ophold på §110-plads og inden de flytter ud i egen, selvstændig bolig. 

 • Kvalitet og dokumentation - to sider af samme sag. 2019
  Vi starter med en advarsel: Når det går op for dig, hvad denne artikel handler om, er der stor sandsynlighed for, at du falder fra. For det er endnu en artikel om kvalitet i socialt arbejde, nærmere bestemt den del af kvaliteten, der handler om dokumentation. Og straks er der en sandsynlighed for at bestemte ord og billeder dukker op i dit hoved: Besværligt, bureaukratisk, unødvendigt, kolde hænder, tid fra brugerne, djøf-vælde – eller ord og billeder, der ikke egner sig til at blive nævnt i en sober artikelMen hvis du ønsker at tage din faglighed seriøst, hvis du ønsker at udføre den bedst mulige indsats for de borgere, du arbejder med, så vil vi opfordre dig til alligevel at læse videre. Vi vil nemlig påstå og argumentere for, at kvalitet i socialfagligt arbejde og dokumentation er to snævert forbundne stør- relser, som gensidigt understøtter hinanden. Læs artiklen og giv os gerne et seriøst modspil, hvis ikke du er enig.Læs hele artiklen fra tidsskriftet Social Udvikling. 


   

 • Undersøgelse af kommunernes ønsker til dokumentation ved generelt og specifikt tilsyn – forår 2013

 • Undersøgelse af 83 unges brug af alkohol og hash. I forbindelse med kommende undervisning af elever fra 8. og 9. klasse på en efterskole, har vi foretaget en undersøgelse af de pågældende unges brug af alkohol og hash og deres forestillinger om andre unges brug af alkohol og hash. Børn og unge bruger hinanden som pejlemærker, når de forsøger at finde ud af, hvordan de skal gebærde sig. De forsøger derfor at leve op til de forventninger, de forestiller sig bliver stillet til dem. Det viser sig imidlertid ofte, at deres forestillinger om, hvad andre unge gør er overdrevet. Ideen bag social pejling er derfor, at vise de unge, at deres forestillinger ikke stemmer overens med virkeligheden og på den måde forebygge risikoadfærd. Evidentia har lavet en spørgeskemaundersøgelse, som vi på forhånd udsendte til efterskoleeleverne. Det er der kommet en evalueringsrapport ud af, som I kan se vedhæftet. Af elevernes besvarelse kan vi overordnet se, at deres forestillinger om, hvad deres kammerater gør er overdrevet.

 • Læring unplugged – kan købes hos www.frydenlund.dk. Bogen fortæller om arbejdet med kvalitet og dokumentation i Blå Kors Danmark. Den giver perspektiver og konkrete erfaringer videre, som kan inspirere andre organisationer, der møder samme krav om kvalitetssikring, udvikling m.v.Forfatterne debatterer og sætter spørgsmålstegn ved de forudsætninger, der skal være til stede, for at øget dokumentation også skaber værdi, og hvad der afgør, om sådanne krav bliver godt modtaget af medarbejderne.Ngo’er, der udfører socialt arbejde, mødes i stigende grad med krav om udvikling, kvalitetssikring og dokumentation af, at de rent faktisk gør en forskel.Blå Kors Danmark er en kirkelig, social organisation, der tilbyder støtte, rådgivning og behandling til alkoholafhængige og deres familier. Med udgangspunkt i erfaringerne fra organisationens afdeling for dokumentation, forskning og innovation, diskuteres og evalueres effekten af organisationens målrettede udviklingsfokus. Med andre ord: Virker det, vi laver, efter hensigten? Hvilke redskaber måler bedst værdien af arbejdet? Og hvordan påvirker dette fokus organisationens selvforståelse?Læring handler om udvikling på baggrund af viden og indsigter, og det er denne bog et glimrende eksempel på og inspiration til.

 • Dokumentation og resultatmåling. Håndbogen (som downloades ved at klikke på overskriften) på 60 sider indeholder generelle betragtninger om dokumentation som led i kvalitetsudvikling og en præsentation af redskabet Den Logiske Model. Find også en oversigt over evalueringsmodeller, eksempler på dataindsamlingsmetoder og redskaber til effektmåling. Sven H. Madsen og Lone Broe 2007.

 

Kunne du tænke dig at høre, hvordan vi kan hjælpe dig, med at blive bedre til at gøre godt? 

 

Tag et kig på vores ydelser, og se hvordan vi som organisationskonsulenter kan hjælpe dig.

Du kan også 
kontakte os nu til en uforpligtende samtale - vi sidder klar til at lytte til dine behov. 

bottom of page